Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evliliğin eşler açısından doyum verici olabilmesi için evlilik öncesi bilinçli bir hazırlık gerekir . Bu yüzden evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, nişanlı veya evlenmek üzere olan bütün çiftlere mutlaka önerilir. Bunun en büyük sebebi de evlenmeye hazırlanan çiftlerde de ilişkiyi bitirme oranlarının giderek artmasıdır. Bunun en temel nedenleri iletişim problemleri ve gerçekçi beklentiler oluşturamamaktan ileri gelir. Çiftler evlenme kararı aldıktan sonra, evlilik ile ilgili deneyime ve bilgiye sahip olmadıkları için ve çevrelerindeki kişiler tarafından evliliğin zor yönleri daha fazla vurgulandığı için yoğun bir baskı hissederler.

Bu durumun üstesinden gelemeyen çiftler evlenme kararından vazgeçebilirler. Evliliğin emek isteyen bir ilişki olduğu herkes tarafından kabul edilir ancak bu çaba evlenmeden önce başlamalıdır. Bu yüzden terapi, evliliğe hazırlık sürecinde ileride oluşabilecek krizlerin önlenmesi ve birlikteliğin sağlıklı temeller üzerine oturtulması amacını güder. Özellikle evliliğin ilk yılları riskli dönemler olduğu için, bu yıllarda yara alan evliliklerde ilişkinin onarılması daha da zor olacağı için önceden önlem almakta fayda vardır.

Eşler birbirlerini tanıma ve birbirlerine uyum sağlama sürecinde oldukları için krizlere ve sorunlara karşı toleransları daha azdır. Oluşabilecek problemleri önceden konuşmak, evlilik süreci ve sağlıklı ilişki kurma konusunda danışmanlık almak riski en aza indirmektedir. Terapinin temel amacı, çiftlerin birbirlerini tetiklemelerini azaltarak güvende hissettikleri bir ilişki kurmalarına ve uzun bir birlikteliğin temellerinin atılmasına yardımcı olmaktır.