Çatışma ve Çözüm Odaklı Psikoterapi

Çatışma ve Çözüm Odaklı Psikoterapi

Kültürel çatışmalar, farklı kültürlere sahip insanların davranış normları ve değerlerindeki farklıklardan kaynaklanır. Her insan kendi kültürünün değerlerine ve normlarına göre davranır. Farklı kültürdeki insanlar onun davranışını kendi dünya görüşlerinin filtreleriyle belki de tümüyle zıt bir bakış açısıyla yorumlayabilirler. Bu durum, yalnızca yanlış anlamalarla sınırlı kalmaz, bunun da ötesine geçerek değerlerin çatışmasına ve güçlü olumsuz duyguların ortaya çıkmasına kadar gidebilir.

Genellikle, bireyler kendi kültürlerinin dünyadaki birçok kültürden yalnızca birisi olduğunu unutarak, abartılı bir biçimde kendi inançlarını ve davranışlarını en gelişmiş norm olarak algılar, kendi kültürlerini “modern” olarak nitelendirirler. Diğer kültürleri ise gelişmeye muhtaç olarak görürler. Bu insanlar genellikle kendi kültürel belirleyici özelliklerini de doğru algılayamamaktadırlar.

Kültürler arası çatışmaları, diğer çatışma türlerinden ayıran en önemli özellik farklı kültürel değerlerin çatışmanın temelini oluşturmasıdır. Her çatışma türünde olduğu gibi kültürler arası çatışmalarda da içerik ve ilişkisellik boyutları bulunmaktadır.

1. Kültürler arası çatışmaların karmaşık bir iç dinamiği vardır. Kültürel farklılıklar, bir kişinin kendisinin ve karşısındakinin davranışı hakkındaki beklentilerinin karmaşık ve sürekli değişen bir birleşimini yaratmaktadır.

2. Kültürler arası çatışmalar, ilişkisel konulara ve içeriğe yönelik çabalarla çözülemezler. Sorunun kaynağı kültürel farklılıklara dayanıyorsa, ilişkileri ve içeriği değiştirmek çözüm sağlamaz.

3. Kültürler arası çatışmalar, anlaşmazlık konusu çok önemsiz dahi olsa güçlü duygusal tepkiler ortaya çıkarır ve bu tepkiler tekrarlılık gösterir.