Grup Terapisi

Grup Terapisi

Grup terapisi, bireysel terapinin birbirlerine benzer sıkıntılar yaşayan kişilere uzman bir psikoterapist eşliğinde grup halinde uygulanan biçimidir. Grup terapisindeki danışan sayısı değişken olmakla beraber genel olarak 6-12 kişiden oluşur. Seans süresi bireysel terapiden daha uzun, yaklaşık 90 dakikadır ve en az 12 hafta boyunca katılımın devam etmesi sağaltım için ideal süredir. Kuramsal dayanağa ve üzerinde çalışılacak konuya göre terapistler destekleyici, analitik, bilişsel davranışçı, psiko-drama, ilişkisel, Geştalt, hümanist yaklaşım gibi farklı psikoterapi yöntemi seçebilirler. Grup terapisinin en önemli özelliği gruptaki bireylerin ortak paydasının yardım aradıkları konu olmasıdır. Terapi grupları genellikle sosyal fobi, bağımlılık, iletişim becerileri, girişkenlik, kişilik bozuklukları (paranoid kişilik bozukluğu hariç), kaygı bozukluğu, yeme bozuklukları, duygu durum bozukluğu, istismar, çatışma sorunu, ebeveynlik eğitimi ve kişisel gelişim gibi temaları işler ve özellikle işlevin arttırılması üzerine yoğunlaşır.

Gruptaki kişilerin birbirleriyle olan etkileşimleri sırasında kendilerinin çatışmaları daha görünür hale gelir ve psikoterapist su yüzüne çıkan bu çatışmaların üzerine çalışma fırsatı yakalar. Yaşadığı problemde yalnız olmadığını gören birey benzer sorunlara sahip olan kişilerden aynı soruna dair farklı bakış açıları edinir. Grup üyesi hem terapistten hem de diğer grup üyelerinden gelen geribildirimler sayesinde daha fazla farkındalık kazanır. Bunun yanı sıra bir gruba ait olma duygusu bireyde gerçeği değerlendirme yetisinde ve sosyalleşme beceride artış sağlar. Kabullenildiğini ve desteklendiğini gören hasta başkalarına yardım edebilmenin verdiği özgüven duygusunu da yaşar. Özellikle kendisini yalnız ve anlaşılmamış hisseden bireyler için bu terapi yöntemi idealdir. Gruptaki bireylerden herhangi birinde gerçekleşen iyileşme diğerlerine bu yönde ümit kaynağı olur. Bir araya gelen grup üyeleri terapi sırasında gerçek hayattan alınmış minyatür bir topluluğu temsil ederler. Bu nedenle gruptan aldıkları geri bildirimleri günlük hayatlarına daha kolay uyarlayabilirler.