Psikolog Ve Psikiyatrist Kimdir?

Psikolog Ve Psikiyatrist Kimdir?

Günümüzde psikolog ve psikiyatrist kavramları birbirleriyle karıştırılan ancak farklı anlam ve görevler taşıyan iki ayrı alandır. Aralarındaki başlıca fark alınan eğitimdir. Psikiyatristler, üniversitelerin tıp fakültelerinden doktor olarak mezun olurlar ve tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra psikiyatri kliniklerinde, psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayıp, uzmanlık tezini hazırladıktan sonra girdikleri uzmanlık sınavında başarılı oldukları takdirde psikiyatri uzmanı (psikiyatrist) unvanını alırlar.

Psikologlar ise üniversitelerin fen-edebiyat fakültesinden psikoloji bölümünden psikolog olarak mezun olurlar. Daha sonra uzmanlaşmak istedikleri alana göre (klinik psikoloji, adli psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri psikolojisi vs.) yüksek lisans eğitimine başvururlar. Diğer bir fark ise psikiyatristler reçete yazma yetkisine sahipken psikologların psikofarmakolojik olarak müdahale yetkilerinin olmamasıdır. Psikiyatrist eğer psikoterapi eğitimleri almış ise hastayla hem terapatik hem de tıbbi iş birliği içine girerler.

Psikolog Ve Psikiyatrist Kimdir?

Psikologlar ise yalnızca psikoterapi uygular ve psikometrik ölçümler yaparlar. Bazı durumlarda danışan veya hasta için psikoterapi eksik, faydasız hatta uygulanamaz haldedir. Bu tip durumlarda öncelikle ilaç tedavisiyle hastanın uyumu ve gerçeği değerlendirme yetisi arttırılmalı ardından psikoterapiye başlanmalıdır. Bu demek oluyor ki ilacın ve terapinin kullanıldığı yerler psikolojik duruma göre değişebilirken, bazı psikopatolojilerde ilaç ve terapi bir arada kullanıldığında daha etkili bir sonuç elde edilebilir. Bu nedenle psikolog ve psikiyatristin iş birliği içinde çalışma gerekmektedir. Psikologlar teşhis koyamazlar yalnızca yaptıkları psikometrik ölçümler sayesinde doğru teşhisin konmasına yardımcı olurlar. İlaç tedavisinin gerektiği durumlarda psikolog hastasını derhal bir psikiyatriste yönlendirmelidir. Psikiyatristler özellikle akıl sağlığıyla ilgili teşhis ve tedaviyi ilaç kullanarak yürütürler. Bunun yanında gerekli eğitimleri aldıktan sonra psikologlar gibi psikiyatristler de psikoterapi uygulayabilirler.

Taşıdıkları farkların yanı sıra bu iki alanın pek çok ortak yanı da bulunmaktadır. Hem psikolog hem de psikiyatrist ruh sağlığı üzerine çalışırlar. Bireylerin zihinsel, bilişsel, emosyonel , davranışsal sorunlarıyla ilgilenirler. Bu anlamda psikiyatrist ve psikolog birbirini tamamlar ve iş birliği içinde çalışmaları gerekir. Her ikisi de psikoterapist unvanını almak için resmi eğitimin dışında farklı psikoterapi eğitimleri almaya devam ederek bu alanda yetkin hale gelirler.