Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri bir tıp dalıdır ve başlıca ilgi alanı ruh sağlığı ve beyin rahatsızlıklarıdır. Bu rahatsızlıklar genelde düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Bu tip hastalıkların tanı ve tedavilerinden psikiyatristler sorumludur. Psikiyatristler, tıp fakültesinden mezun olmuş ve üstüne 4 yıl psikiyatri ihtisası yapmış hekimlerdir. Psikiyaristler ile psikologlar arasındaki en büyük fark da, psikiyatristlerin tıp doktoru olmalarından ileri gelir.

Psikologlar edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünden mezun oldukları için doktor statüsünde değildirler. Psikologlar, psiyatristlerle birlikte çalışırlar; gerekli testleri hastalara uygularlar ve sonuçta psikiyatristin tanı koymasına ve bireyi tedavi etmesine yardımcı olurlar. Ancak psikologların tek başlarına tanı koyma, tedavi etme ve ilaç yazma yetkisi yoktur. Bu yüzden müracaat ettiğiniz uzman, psikiyatrist mi yoksa psikolog mu ayırımını iyi yapmak gerekir. Bunun için en doğru hareket, güvendiğiniz bir hekimden tavsiye almak olacaktır.