Hangi Durumlarda Başvurulmalı?

Hangi Durumlarda Başvurulmalı?

Ailede rollerin birbirine karışması, hiyerarşinin bozulması, aile içindeki ani değişiklikler, çatışma yönetiminde yetersizlik, problem çözme becerilerinin azlığı, iletişimde birbirine karışık mesajlar verme gibi özellikler görüldüğünde kesinlikle terapiye başvurulması gerekir.

Ailede bu tür problemler olduğunda, bu durum kaçınılmaz olarak ruhsal sağlıkla ilgili problemleri de beraberinde getirecektir. Bu sebeple bireylerin doğru aile ortamına ve sosyal uyuma sahip olmaları amacıyla, aile terapisi konusunda eğitim almış bir uzmana danışmak en doğru hareket olacaktır.