Terapinin İşleyişi

Terapinin İşleyişi

Genel olarak çift birlikte seansa katılırken bazen ayrı ayrı seans içinde görüşmeler yapılabilir. Özellikle çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Diğer yandan tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi yapılabilir. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklandığı düşüncesiyle çift terapisinde terapist bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunmaktır.

Bu terapi yaklaşımının temel hedefi, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde ele alınan sorunlar üzerinde yine birlikte çözümler geliştirmektir. Evlilik ve Çift terapisinde amaç, ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmak, çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

Birlikte olma, eşlerin hayat görüşleri dahil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ve bunu yaşayış şekilleri ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve sorun yaşanan bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilir. Örnek olarak; cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, karşılıklı güven problemi, aldatma, ayrılma, geçmişte yaşanan olumsuz bir takım olaylar gibi durumlar gösterilebilir. Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması veya yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları da dahil birlikteliğe ilişkin pek çok kaygı ve yanılgı, birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve kıskançlık gibi sorunlar çift ve evlilik terapisinde en çok işlenen konulardan biridir.

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre; mutlu olan çiftlerin hastalık oranları düşmekte ve bağışıklık sistemleri güçlenmektedir. İlişkilerinde mutluluğu yakalayabilen çiftlerin ömürleri uzamakta, mutsuz evliliklerde ise çocuklarda psikolojik problemlerin görülme olasılığı artmaktadır.